Hiển thị địa chỉ IP

Đối với Linux, địa chỉ IP có thể được hiển thị nhanh chóng bằng lệnh sau: ifconfig. Trong Solaris 11, lệnh ifconfig bị xem là lạc hậu và được thay thế bằng lệnh ipadm. Chúng ta vẫn có thể sử dụng ifconfig để xem IP, nhưng phải sử dụng thêm tham số -a.

Hiển thị địa chỉ IP

Hiển thị kiến trúc hệ thống

Đôi khi chúng ta cần biết hệ điều này đang sử dụng là 32-bit hay 64-bit. Để làm được điều này, rất đơn giản, chúng ta sử dụng lệnh arch như sau:

Hiển thị địa chỉ IP

Hiển thị hoạt động của tiến trình

Lệnh top cung cấp thông tin về hoạt động đang diễn ra của các tiến trình trong thời gian thực. Nó hiển thị danh sách các tiến trình sử dụng CPU nhiều nhất, cũng như các thông tin thống kê chung về dung lượng CPU, bộ nhớ và bộ nhớ ảo, thời gian chạy, tải lượng trung bình (load average). Ngoài ra, lệnh top còn cho phép tùy chỉnh tiêu chí lọc và sắp xếp danh sách các tiến trình.

Hiển thị thông tin về tiến trình hoạt động

Chuyển đổi User

Solaris không cho phép người dùng login trực tiếp bằng tài khoản root (Superuser), mà phải login bằng một tài khoản thông thường, sau đó chuyển đổi (switch) trở thành Superuser. Để chuyển đổi tài khoản thành Superuser (hoặc chuyển sang vai trò người dùng khác), chúng ta sử dụng lệnh su (switch user).

Chuyển đổi User bằng lệnh su

Cần lưu ý sự khác nhau giữ su ‘username’su - ‘username’. Nếu sử dụng su - (hoặc đầy đủ là su -l), lệnh su sẽ thực hiện quá trình login đầy đủ vào user mới, tức là nó sẽ thiết lập lại môi trường (ngoại trừ một vài biến như TERM, DISPLAYXAUTHORITY trong một số hệ thống). Còn nếu chỉ sử dụng su ‘username’, thì lệnh su sẽ giữ nguyên môi trường, ngoại trừ biến PATH được thiết lập lại theo user mới.

Cài đặt gói thư viện

pkg là công cụ dòng lệnh trong Solaris dùng để cài đặt gói thư viện mới. Để dùng lệnh này, chúng ta cần đăng nhập vào tài khoản Superuser (thường là root).

Chuyển thành SuperUser

Ngoài chức năng cài đặt gói ứng dụng mới bằng lệnh pkg install ở trên, chúng ta còn dùng lệnh pkg để cập nhật các gói thư viện bằng lệnh pkg update (Xem thêm trong tài liệu Installing and Updating Packages), hoặc gỡ bỏ gói thư viện bằng lệnh pkg uninstall (Xem trong tài liệu Uninstalling Packages).

Quản lý thư mục và tệp

mc là công cụ giao diện Text mạnh mẽ, nhiều tính năng dùng để quản lý file-system trong các hệ thống Unix và Linux. Mặc dù thao tác trên mc chậm hơn so việc việc dùng trực tiếp lệnh trên console, tuy nhiên mc rất hữu dụng đối với những người mới làm quen khi làm việc bằng dòng lệnh với Unix và Linux nói chung, cần có giao diện trực quan để tương tác vì không nhớ lệnh.

Quản lý filesystem bằng mc

Tuy nhiên về lâu dài, người dùng cần sử dụng trực tiếp lệnh để thao tác nhanh hơn và tránh lệ thuộc vào mc.

Comments